Система управління якістю

25 травня 2020 року орган сертифікації ДП «Укрметртестстандарт» підтвердив відповідність системи управління якістю «Оператора ринку» міжнародним стандартам менеджменту якості стосовно надання послуг з організації купівлі-продажу електричної енергії.

Зовнішній аудит підтвердив високі стандарти роботи «Оператора ринку». Це відкриває перед компанією великі перспективи для подальшого сталого розвитку. І засвідчує високу якість та безпеку торгів електричною енергією на майданчику «Оператора ринку».

Політика та Цілі у сфері якості ДП «Оператор ринку» на 2020 рік, затверджені та введені в дію наказами підприємства №38 від 03.03.2020 року та №129 від 29.04.2021 року, містять зобов’язання команди «Оператора ринку» щодо удосконалення системи менеджменту з урахуванням вимог міжнародних стандартів з питань якості задля сталого розвитку ринку електричної енергії в Україні.

Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги

30 червня 2021 року ТОВ «Юнайтед регістрар оф системс Україна», що є представником британського органу сертифікації систем менеджменту United Registrar of Systems (Holdings) Limited, підтвердив відповідність системи управління інформаційною безпекою «Оператора ринку» міжнародному стандарту управління інформаційною безпекою.

Аудитори констатували, що в «Оператора ринку» високий рівень захищеності даних, збереження конфіденційності, цілісності й доступності усіх фізичних та інформаційних активів, доступність та надійність інформаційної інфраструктури та інформаційних систем (зокрема, програмного забезпечення XMtrade©/PXS та ETS/UA).

Це важливий крок для виконання стратегічних завдань компанії у частині інтеграції торгових майданчиків операторів ринків електричної енергії України та країн ЄС та проведення робіт з підтримки моніторингу ринку у відповідності до вимог REMIT.

Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги — стандарт, який описує вимоги до впровадження протикорупційних систем управління

31 серпня 2021 року «Оператор ринку» отримав міжнародний сертифікат про відповідність системи управління щодо протидії корупції вимогам ISO 37001. Аудит проводила компанія PECB Ukraine, яка є офіційним представником в Україні сертифікаційного органу PECB Group Inc - світового лідера у навчанні і сертифікації персоналу, сертифікації систем корпоративного управління і продуктів відповідно до вимог міжнародних стандартів - за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки в Україні.

У 2022 році товариство успішно пройшло щорічний аудит, який підтвердив дію сертифікату ISO 37001:2016, а відтак дію прозорих механізмів протидії корупції в АТ «Оператор ринку».

«Оператор ринку» працює на основі Антикорупційної програми та Антикорупційної політики. Чітке дотримання етичної поведінки всіма працівниками компанії сприяє якісному функціоналу, підвищенню репутації та уникненню потенційних ризиків хабарництва, участі у корупційних діях, що може призвести до підриву репутації та втрати довіри до «Оператора ринку».

Системи екологічного управління

30 грудня 2022 року Укрметртестстандарт на основі проведеного аудиту видало сертифікат «Оператору ринку» про відповідність системи екологічного управління вимогам ISO 14001:2015. Сертифікація згідно з міжнародними стандартами підтвердила відповідальну екологічну політику товариства, ощадливе використання енергії та сировини, а відтак турботу «Оператора ринку» про навколишнє середовище.

Політика і Цілі щодо екологічного управління АТ «Оператор ринку», затверджені та введені в дію наказами товариства №363 від 25.11.2022 року та №432 від 22.11.2023 року.

Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці

Соціальну відповідальність АТ «Оператор ринку» підтвердив сертифікат ISO 45001:2019, виданий Укрметртестстандартом 30 грудня 2022 року. Товариство дбає про професійну безпеку і здоров’я працівників, працює з ризиками, що пов’язані з виробничими травмами та надзвичайними ситуаціями.

Політика і Цілі управління охороною здоров’я та безпекою праці АТ «Оператор ринку», затверджені та введені в дію наказами товариства №363 від 25.11.2022 року та №432 від 22.11.2023 року.