Антикорупційна програма «Оператора ринку» переглянута у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» та затверджена 26 травня 2021 року.

Програма містить зобов’язання керівництва та усіх працівників «Оператора ринку» у взаємовідносинах з органами державної влади та учасниками ринку електричної енергії керуватися принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності у компанії є Ярослав Павлюк, який має великий досвід роботи в даній сфері на державних підприємствах енергетичного сектору України.


В «Оператора ринку» домінують амбітні завдання щодо впровадження проєвропейських норм і правил. Одне з головних завдань Уповноваженого з питань протидії корупції – впровадження системи управління комплаєнс-ризиками за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), реалізація антикорупційної політики та низки положень щодо дотримання корпоративної поведінки, уникнення конфлікту інтересів, захисту персональних даних та конфіденційної інформації.

Документи СУЗБК

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ: +38 (044) 205-01-78
Робочий телефон: +38 (044) 205-01-90
pavliuk@oree.com.ua