Працюємо 24/7

«Оператор ринку, у відповідності до Закону України «Про забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків», Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації та Декларації прав людини ООН, впровадив на підприємстві гендерну політику.

Людина, її права є найбільшою цінністю і вони є універсальними, природними, неподільними та невід'ємними для всієї команди «Оператора ринку». Підприємство забезпечує рівний правовий статус жінок і чоловіків та дбає про рівні можливості його реалізації.

«Оператор ринку» сповідує принципи гендерної рівності в управлінському процесі, гарантує рівні можливості та ставлення у відносинах занятості, рівну винагороду за рівноцінну працю, рівний доступ до безпеки й соціального забезпечення, рівність у кар’єрному розвитку та баланс між роботою й сімейним життям, справедливий як для чоловіків, так і для жінок.

На підприємстві працює 41 чоловік та 53 жінки. Жінки беруть активну участь у IT-розвитку підприємства, взаємовідносинах з податковою та банками, відповідають за юридичну, кадрову й фінансову політику «Оператора ринку».

Гендерний баланс сприяє розвитку «Оператора ринку» як підприємства європейського рівня, де домінує демократичний принцип управління та дотримання основних громадянських свобод.