Працюємо 24/7

«Оператор ринку, у відповідності до Закону України «Про забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків», Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації та Декларації прав людини ООН, впровадив на підприємстві гендерну політику.

Гендерний комітет «Оператора ринку» очолює заступниця головного бухгалтера підприємства Ольга Лепченко.

Людина, її права є найбільшою цінністю і вони є універсальними, природними, неподільними та невід'ємними для всієї команди «Оператора ринку». Підприємство, у відповідності до Колективного договору та Положення про Гендерний комітет, забезпечує рівний правовий статус жінок і чоловіків та дбає про рівні можливості його реалізації.

«Оператор ринку» сповідує принципи гендерної рівності в управлінському процесі, гарантує рівні можливості та ставлення у відносинах занятості, рівну винагороду за рівноцінну працю, рівний доступ до безпеки й соціального забезпечення, рівність у кар’єрному розвитку та баланс між роботою й сімейним життям, справедливий як для чоловіків, так і для жінок.

Як гендерно збалансоване підприємство «Оператор ринку» на власному прикладі демонструє, що енергетика може бути цікавою не лише чоловікам. На підприємстві працює 60% жінок, створені рівні умови роботи та оплати праці, впроваджена політика, дружня до родин працівників «Оператора ринку».

Гендерний баланс сприяє розвитку «Оператора ринку» як підприємства європейського рівня, де домінує демократичний принцип управління та дотримання основних громадянських свобод.