«Оператор ринку» сповідує принципи добросовісного корпоративного управління, які відображені, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку та Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Основними напрямками соціальної відповідальності «Оператора ринку» є:

1
Відповідальність перед учасниками ринку за чесне та добросовісне партнерство. З початком роботи нового ринку електричної енергії, компанія вибудовує партнерські взаємовідносини з продавцями та покупцями електроенергії, що виражається в готовності допомогти 24/7, своєчасно і в повному обсязі здійснює оплату та виписку всіх документів, заздалегідь реєструє свої податкові накладні.
2
Відповідальні та прозорі закупівлі, які дозволяють підвищити фінансову ефективність процесу надання робіт, товарів та послуг шляхом конкурсного відбору постачальників.
3
Відповідальність перед працівниками за створення найкращих умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу. У своїх відносинах з трудовим колективом «Оператор ринку» керується колективним договором, що є результатом соціального партнерства на локальному рівні. Для компанії важливим завданням є навчання працівників, збереження, розвиток існуючих та створення нових робочих місць.
4
Відповідальне корпоративне волонтерство, підтримка працівників, що потрапили в скрутне становище.
5
Відповідальність та турбота про здоров’я працівників. «Оператор ринку» забезпечує працівникам повне медичне страхування та безпечні умови праці, які описані в чинних нормативних актах з охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони АТ «Оператор ринку».

Кодекс ділової поведінки АТ «Оператор ринку»