Статистичні дані

Дані Євростату
(побутові та непобутові споживачі)

В Україні вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії (крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії), оподатковується акцизним податком за ставкою 3,2 %.

В країнах ЄС базою оподаткування акцизним податком є вартість спожитої електричної енергії.