«ОПЕРАТОР РИНКУ» ІНІЦІЮЄ ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

На основі ретельного спостереження й поглибленого аналізу роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку за січень 2020 року, ДП «Оператор ринку» звернувся до НКРЕКП з ініціативою внести зміни до Правил ринку електричної енергії. Відповідний лист підприємство направило регулятору 7 лютого 2020 року.

Мова йде про вдосконалення Правил ринку в частині розрахунку Оператором системи передачі максимального обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, а також в частині ціноутворення на балансуючому ринку.

Відповідно до п.1.2.5 Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку компанії для участі у торгах на РДН та ВДР подають заявки на торги, сформовані згідно з додатком 4 до Правил РДН і ВДР, в яких відображають заявлені обсяги та ціни продажу або купівлі електричної енергії.

Враховуючи результати спостереження за роботою РДН і ВДР у січні 2020 року, критично важливим, на думку «Оператор ринку», є включення до заявок на продаж електричної енергії «реальних» обсягів електричної енергії, що підтверджується для електропостачальників обсягами відповідно до укладених двосторонніх договорів або імпорту, для виробників – наявною робочою потужністю генеруючого обладнання або обсягами імпорту.

Для заявок на купівлю електричної енергії важливим є включення до них обсягів, які якнайближче відповідають прогнозним обсягам споживання електричної енергії споживачами та, в жодному випадку, не перевищують потужність приєднаного електричного обладнання споживачів або обсягів експорту.

Такі зміни в Правилах ринку унеможливлять недобросовісну поведінку деяких учасників ринку по відношенню до інших компаній, які працюють на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, дотримуючись таких головних принципів функціонування ринку електричної енергії України як забезпечення балансу між попитом та пропозицією електричної енергії, добросовісна конкуренція, недискримінаційне ціно- та тарифоутворення, що відображає економічно обґрунтовані витрати.