Працюємо 24/7
ЛІКБЕЗ ПРО ПРОСТІ БЛОЧНІ ЗАЯВКИ

Проста блочна заявка – це додатковий тип заявки на продаж-купівлю електричної енергії на ринку «на добу наперед».

Це заявка, яка об’єднує від двох до двадцяти чотирьох погодинних значень обсягів купівлі-продажу електроенергії. Для акцептування простої блочної заявки необхідно:

  • у разі продажу - щоб середньозважена ціна заявки була нижчою або дорівнювала середньозваженій ціні, що розраховується відповідно до визначених граничних цін на РДН для розрахункових періодів доби постачання, що входять до такої блочної заявки;
  • у разі купівлі - щоб середньозважена ціна заявки була вищою або дорівнювала середньозваженій ціні, що розраховується відповідно до визначених граничних цін на РДН для розрахункових періодів доби постачання, що входять до такої блочної заявки;

У формуванні погодинних цін купівлі-продажу електроенергії на РДН беруть участь усі типи заявок (погодинні, профільовані блочні плюс прості блочні заявки).

У погодинних та профільованих блочних заявках завжди вказується погодинна ціна купівлі-продажу електроенергії. У той час як у простих блочних заявках ціна вказується одна для всього періоду заявки.

Для відображення простої блочної заявки на графіку продажу є правильним відображення обсягу такої заявки як заявки без ціни або заявки з мінімальною ціною.

Тому такі заявки на графіках продажу 24 січня 2020 року системою відобразилися з ціною 0,01 грн/МВт.год. Але це жодним чином не дискредитує процес перевірки заявок на РДН, які виконуються згідно з Правилами РДН та ВДР.

Наголошуємо, жодної заявки, починаючи з часу запуску роботи сегментів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, за ціною нижче ніж 10 грн/МВт.год до торгів програмою не допущено.

Щоб не допускати в подальшому неоднозначності трактувань та аналізу графічних відображень погодинних результатів торгів на РДН, «Оператор ринку» відкоригував графіки продажу в частині відображення саме простих блочних заявок.