ОБ’ЄДНАННЯ СПОТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ Є СТРАТЕГІЄЮ WIN-WIN

Історія

Процес об’єднання спотових ринків електричної енергії розпочався в Європі у лютому 2014 році. Тоді держави Північно-Західної Європи - Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина/Австрія, Великобританія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща (через кабель SwePol), Швеція, Португалія та Іспанія - створили єдиний загальноєвропейськийміжзоновий ринок електроенергії «на добу наперед». Транскордонна торгівля між цими державами почала здійснювалася шляхом проведення неявних аукціонів на постачання електроенергії на наступний день.

У травні цього ж року, відчувши переваги об'єднаного ринку «на добу наперед» (SDAC - single day-ahead coupling), держави Північно-Західної Європи об’єднали свій спотовий ринок електроенергії з державами Південно-Західної Європи (MRC coupling). А вже в листопаді відбувся запуск об’єднаного ринку 4М МС - Чехії, Угорщини, Словаччини і Румунії.

Через рік до MRC coupling приєдналися Італія та Словенія, а ще через рік в ізольованому режимі з європейським об’єднаним спотовим ринком почали працювати Хорватія та Болгарія. У червні 2018 році Хорватія повноцінно приєдналася до MRC coupling. У жовтні того ж року Німеччина та Австрія розділилися на дві окремі торгові зони.

Наприкінці 2020 року з MRC coupling об’єдналася Греція, а січні наступного року через вихід з ЄС Велика Британія покинула об’єднаний single day-aheadcoupling. А в червні 2021 року чотири країни ЄС – Чехія, Угорщина, Словаччина і Румунія, які спільно торгували електроенергією в торговій зоні 4М МС, об’єдналися з  MRC coupling.


Процес глобального об’єднання ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку
в Європі триває досі. У 2015 році Європейська Комісія затвердила рекомендації щодо об’єднання ринків «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку для всіх держав-членів Європейського Союзу(Регламент (ЄС) 2015/1222). Енергетичний ринок Європи отримав гармонізовані правила розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження і торгівлі електроенергією.

Після набрання чинності Регламентом САСМ всі держави Європейського Союзу, які мають міждержавні перетини з іншою державою, зобов’язалися протягом чотирьох місяців призначити номінованого оператора ринку електричної енергії (nominated electricity market operator) – NEMO. Його роль у співпраці з оператором системи передачі (TSO) забезпечувати ефективну роботу об'єднаного ринку «на добу наперед» (SDAC) та об'єднаного внутрішньодобового ринку (SIDC). Сьогодні в Європі налічується понад 10 NEMO, більшість з яких мають монопольне становище. Серед найвідоміших NEMO скандинавська біржа Nord Pool, французька EPEX Spot, словацькийоператор ринку - OKTE, румунський - OPCOM, угорський - HUPX, болгарський- IBEX, чеський OTE.

Як працює об’єднаний європейський ринок «на добу наперед» - SDAC

Об’єднання ринку «на добу наперед» вимагає обробки вхідних даних усіх залучених NEMO та TSO - заявок та пропозицій, наявної пропускної спроможності та системних обмежень, узгодження їх за допомогою одного єдиного алгоритму і перевірки та надсилання таких результатів як обсяги, цінита заплановані графіки до номінованих операторів ринку та операторів системи передачі. Цей процес звісно автоматизований і відбувається у чітко визначений дедлайн. При цьому він надає бізнесу оптимальні економічні рішення й гарантує надійність даних.

SDAC використовує загальний алгоритм об’єднання ціни - PCR EUPHEMIA. Даний програмний продукт дає змогу розрахувати ціну на електроенергію в Європі та вартість розподілу транскордонних потужностей на основі аукціонів.

Вхідні дані до PCR EUPHEMIA - це наявна пропускна спроможність та системні обмеження, надані TSO, а також заявки та пропозиції, надані NEMO. Цей процес максимізує соціальний добробут (дохід покупця, дохід продавця та плата за обмеження) та враховує цінові межі заявок та обмеження мережі. Алгоритм призначений для врахування великої різноманітності заявок та обмежень мережі, а також правил місцевого ринку.

Як це працює в реальності нижче на графіках. Це приклад об’єднання двох торгових зон, коли при доступній пропускній спроможності відбувається перетікання (експорт) із торгової зони з більш дешевою ціною 44 Євро/МВт.год, у зону де ціна дорожче 60 Євро/МВт.год. При об’єднанні ринків та в разі доступної пропускної спроможності вдається вирівняти ціну в двох торгових зонах – 55 Євро/МВт.год.

Як працює об’єднаний європейський внутрішньодобовий ринок - SIDC

Single Intraday Coupling - це скоординована діяльність між NEMO та TSO, в рамках якої здійснюється транскордонна торгівля електроенергією в Європі протягом доби постачання електроенергії. Об’єднаний внутрішньодобовий ринок дає змогу учасникам ринку відреагувати на несподівані зміни у споживанні та відключенні, а також робить торгівлю більш ефективною у всій Європі завдяки сприянні конкуренції, підвищенні ліквідності й спільному використанні ресурсів виробництва електроенергії.

SIDC працює за допомогою загальної ІТ системи, яка складається з:
- Спільного реєстру заявок (SOB),
- Модуля управління пропускною спроможністю (CMM),
- Модуль передачі (shipping) (SM).

Це означає, що заявки, подані учасниками ринку на узгодження в одній країні, можуть поєднуватися із заявками, поданими компаніями в будь-якій іншій країні, доки вони знаходяться в межах доступної пропускної спроможності та актуальні.

Торгівля SIDC здійснюється за принципом «хто прийшов першим», де найвищу ціну купівлі та найнижчу ціну продажу отримують ті компанії, які подали відповідні заявки першими.  Коли заявка має бути узгоджена, вона узгоджується відразу з розподілом пропускної спроможності. Отже, у разі акцепту двох заявок SOB та CMM оновлюються негайно. Оновлення SOB означає, що відповідні заявки видаляються з реєстру, і одночасно оновлюється пропускна спроможність. Кількість кордонів, які оновлюють свої пропускні спроможності, залежить від місця розташування відповідних заявок. 

Україна і об’єднаний спотовий ринок Європи  

Спотовий ринок електричної енергії України працює за європейськими правилами з 2019 року. Перевагою українського ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку  є те, що усі, хто продав та купив тут електроенергію отримують миттєву 100% оплату від «Оператора ринку». Таке спостерігається не у всіх європейських державах, як і те, що РДН і ВДР працює 24/7 – тобто навіть у вихідні дні.

Україна задекларувала інтеграцію української енергосистеми до транс’європейських електричних мереж у 2014 році, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Синхронізація української енергосистеми з мережею континентальної Європи ENTSO-E відбулася 16 березня 2022 року. Наступним логічним етапом є об’єднання спотового ринку електроенергії України з європейським. Таку спільну торгівлю електроенергією в ЄС називають market cоupling. Це прозорі і зрозумілі для європейських компаній правила купівлі-продажу електричної енергії. 

Український ринок «на добу наперед» профіцитний. Ситуація з низьким попитом через війну призводить до неможливості продажу в належній мірі обсягів, запропонованих виробниками електроенергії, для яких спотова торгівля є важливим джерелом стабільного надходження коштів. Водночас Європа прийняла рішення знизити свою залежність від російських енергоресурсів. Тому market cоupling є стратегією win-win, особливо якщо врахувати, що ціна українського кіловата в рази нижча, ніж  європейського. 

Статус АТ «Оператор ринку» як nominated electricity market operator визначений Законом України «Про ринок електричної енергії». Незалежно від імплементації в Україні Регламенту (ЄС) 2015/1222 АТ «Оператор ринку» з 2019 року відповідає вимогам NEMO, оскільки з першого дня роботи працює за стандартами європейського оператора ринку. І market coupling у 2020 році затверджений Кабінетом Міністрів України як стратегічна ціль розвитку оператора ринку електричної енергії України. 

Ми ведемо діалоги з європейськими операторами ринків, які є співвласниками алгоритму EUPHEMIA, щодо можливості надання права використання алгоритму. Наразі очікуємо відповіді від  EPEX SPOT, NORDPOOL, OPCOM, TGE, OTE. А також спільно з Міністерством енергетики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства  працюємо над планом об’єднання українського спотового ринку електроенергії з європейським. 

Для того, щоб ми та європейські оператори ринку розуміли скільки вільної пропускної спроможності залишилося для реалізації електричної енергії на об’єднаному ринку «на добу наперед», потрібні спільні аукціони з розподілу пропускної спроможності на основі JAO. Це центральний офіс з проведення аукціонів для розподілу міждержавних перетинів. Його робота давати розуміння куди і як перетікає електрична енергія в ЄС. Після цього Україна зможе говорити про market coupling electricity.