«Оператор ринку» впровадив систему управління якістю та отримав сертифікат ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT, «Система управління якістю»). 25 травня 2020 року орган сертифікації ДП «Укрметртестстандарт» підтвердив відповідність системи управління якістю «Оператора ринку» міжнародним стандартам менеджменту якості стосовно надання послуг з організації купівлі-продажу електричної енергії.

Зовнішній аудит підтвердив високі стандарти роботи «Оператора ринку». Це відкриває перед підприємством великі перспективи для подальшого сталого розвитку. І засвідчує високу якість та безпеку торгів електричною енергією на майданчику «Оператора ринку».

Політика та Цілі у сфері якості ДП «Оператор ринку» на 2020 рік, затверджені та введені в дію наказами підприємства №38 від 03.03.2020 року та №129 від 29.04.2021 року, містять зобов’язання команди «Оператора ринку» щодо удосконалення системи менеджменту з урахуванням вимог міжнародних стандартів з питань якості задля сталого розвитку ринку електричної енергії в Україні.