Працюємо 24/7

«Оператор ринку» сповідує принципи добросовісного корпоративного управління, які відображені, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку і Принципах корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Основними напрямками соціальної відповідальності «Оператора ринку» є:

1.Відповідальність перед працівниками за створення найкращих умов для роботи, розвитку та реалізації власного потенціалу. У своїх відносинах з трудовим колективом «Оператор ринку» керується Колективним договором, що є результатом соціального партнерства на локальному рівні. Для підприємства важливим завданням є навчання працівників, збереження, розвиток існуючих та створення нових робочих місць.
2.Відповідальність перед учасниками ринку за чесне та добросовісне партнерство. З початком роботи нового ринку електричної енергії, підприємство вибудовує партнерські взаємовідносини з продавцями та покупцями електроенергії, своєчасно і в повному обсязі здійснює оплату та виписку всіх документів, заздалегідь реєструє свої податкові накладні.
3.Відповідальні та прозорі закупівлі, які дозволяють підвищити фінансову ефективність процесу надання робіт, товарів та послуг шляхом конкурсного відбору постачальників.
4.Відповідальне корпоративне волонтерство, підтримка працівників, що потрапили в скрутне становище.
5.Відповідальність та турбота про здоров’я працівників. «Оператор ринку» забезпечує працівникам повне медичне страхування та безпечні умови праці, які описані в чинних нормативних актах з охорони праці, пожежної безпеки та цивільної оборони ДП «Оператор ринку».